علیرضا روزگار

علیرضا روزگار متولد 1360 در مرودشت، خواننده است.فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی برق است، وی دارای سه برادر و دوخواهر دارد و خودش فرزند پنجم خانواده می باشد، پدرش موذن وقاری قرآن و بسیار خوش صدا بوده است. در یک خانواده متوسط و مذهبی متولد شد.

post area