آرمین زارعی

آرمین زارعی متولد 5 اردیبهشت 1365 در تهران است.آرمین زارعی خوانندگی رو از دوران دبیرستان با 4 تا از دوستانش بصورت خانگی شروع کرد.بعد از آن دوران تصمیم می گیرند در یک استودیوی فعالیت خود را ادامه دهد، آشنایی اش با رضایا و پیشنهاد او برای خواندن روی آهنگ نارگل باعث شد صدایش سرزبان ها بیافتد.وضع مالی خوبی دارد، می گوید خانوادش حامی مالی بودند.خودش تو کار پوشاک است و میگوید : صادقانه می گويم فرد ديگري سرمايه‌ گذاري کرده و من به او کمک می کنم، فروشگاه پوشاک مجتمع تجاری نارون برای وی میباشد.

post area