آرش AP

آرش AP (عدل پرور) متولد 21 مرداد 1369 در تهران، خواننده است.تحصیلات خود را در زمینه آهنگسازی اعم از تئوری موسیقی، هارمونی، سازشناسی و ارکستراسیون را نزدی اساتیدی چون اسماعیل زاده، محسن الهامیان،د کتر ایمان فرهودی و … به پایان رسانیده است.او تحقیقات زیادی در مورد بافت شناسی موسیقی در حوزه شرق و غرب داشته است.

post area